Terug

Conflicten

De teksten die ik schrijf gaan per definitie over conflictsituaties, en je zou kunnen stellen dat dat geldt voor alle literatuur die ooit op enigerlei wijze is gepubliceerd. De aard van die bonje is vaak zeer verschillend: het kan gaan om innerlijke conflicten, om een botsing met andere personen, de (menselijke) natuur, morele waarden, enzovoorts. Het gaat altijd om een bepaald probleem dat opgelost dient te worden, maar dat in de beste stukken door onhandig, naïef optreden van de protagonist verzandt in een nog grotere, liefst zo onoverzichtelijk mogelijke ellende.

Al die conflicten die ik in de loop van de jaren heb geschetst, zijn bedoeld om de diep donkere werkelijkheid waarin wij menschen ons dagelijks voortbewegen, een beetje draaglijker te maken en uitdrukkelijk niet om deze na te bootsen. Veel, veel vaker dan eens wordt mij gevraagd naar het waarheidsgehalte van mijn stukken of wordt er stilzwijgend van uitgegaan dat elke letter die ik op het al dan niet digitale papier heb gezet, is bedoeld om mijn levenswandel letterlijk weer te geven, terwijl dat nadrukkelijk niet conform mijn schrijversrealiteit is. Een vermakelijk voorbeeld om deze column niet in al te veel droogte te laten verdorren: toen ik eens een louter vermakelijk bedoelde column schreef over de zooi op de bureaus van mijn collega-docenten terwijl ik verkondigde dat mijn eigen bureautje een klein, geïsoleerd paradijselijk eiland te midden van duizenden oorlogvoerende naties was, een meditatiecentrum in Syrië, trof ik de volgende ochtend mijn bureau aan in staat van verre, verre metaforische ontbinding: alle troep die mijn collega’s hadden kunnen vinden, was op mijn bureau gepleurd – overigens met de allerbeste bedoelingen en met een vriendelijk briefje erbij. Zeer smakelijk heb ik daar om gelachen, alleen in de beste milieus kunnen collega’s immers zulke streken bij elkaar uithalen zonder dat werkelijk aanvallende sentimenten een rol spelen, maar het illustreert fraai wat ik hiervoor beweerde.

Als het doel van mijn schrijverijen alleen zou zijn op een onderhoudende wijze mede te delen wat mij zoal bezighoudt, had ik wel een camera in de hand genomen en wekelijks een vlog online gegooid. Zonder al te pretentieus uit de hoek te komen, wil ik oproepen tot een grondiger lezing van teksten in het algemeen. Wie dat ontbeert, creëert onnodige conflicten – die dan overigens wel weer mooi als schrijfvoer gebruikt kunnen worden.Terug