Terug

Papier

Het is een onuitputtelijke bron van frustratie, de enorme bergen papierwerk die bij het aanschaffen van een huis gemoeid zijn. Formulieren onderteken ik per kilo. Met het dossier dat Lisa en ik vullen bij hypotheekadviseur, -verstrekker, makelaar en notaris, hadden zeventig voetbalvelden tropisch oerwoud gespaard kunnen blijven. Meermaals dacht ik tijdens het routinewerk dat mijn handtekening zetten was geworden aan de trieste aapjes die uit hun natuurlijke habitat zijn verdreven, wiens families uiteen moesten vallen, woest gespleten, omdat hun huisjes voor in naam der bureaucratie tegen de grond moesten. Je zou er spontaan hoofdsponsor van het WNF van worden.

‘Het hoort er een beetje bij,’ zei de makelaar bij het ondertekenen van het tweede definitieve koopcontract. De man was een aardig vol persoon met zo ongeveer aan elk van zijn varkenspootjes een glanzend gouden ring. Hij droeg een rode ribbelbroek, zoals ik die alleen kende van bespottelijk overdreven zeilkarikaturen. Van hem nam ik met principiële motieven in het achterhoofd niets meer voor waarheid aan sinds hij ons na onze ondertekening van het derde voorlopige koopcontract opscheepte met enkele grootscheepse leugens zoals alleen leden van het huizenverkoopgilde dat kunnen. Toen Lisa en ik tien minuten later de deur uit wandelden met een nieuw pak papier dat, bestudeerd en ondertekend, twee dagen later geretourneerd moest worden, kreeg ik echter de indruk dat hij wat dit betreft de waarheid sprak. Op mijn vraag of dit soort zaken niet digitaal afgedaan kon worden, kreeg ik aan het begin van ons gesprek geen antwoord. Hij had geglimlacht en schudde, haast onzichtbaar maar het ontging me niet, zijn hoofd. Naïeve jongen toch, welkom in de wereld van de grote mensen. Waarom makkelijk doen als het ook omslachtig kan?

Dat laatste, waarom makkelijk doen als het ook omslachtig kan, lijkt me een fraaie nieuwe slogan voor iedereen die bij de (ver)koop van een huis betrokken is. Het is zoals het is, veranderzucht is verspilde zucht, maar daar schieten de zielige aapjes weinig mee op, ben ik bang. Toch maar eens kijken op de website van het WNF.Terug